Irvs Goti saka, ka nevajag klauvēt T.I. par to, kā viņš vecāks savu bērnu