Kevina Harta automašīnu demontēs CHP, un likumi varētu mainīties